Terug
Wat is spam en gelden er regels voor het versturen van spam?
Spam is ongevraagde elektronische reclame via e-mail of mobiele telefoon (SMS of MMS). Via de fax of via de vaste telefoon kunt u ook spam ontvangen. Het is verboden om spam te versturen naar individuele personen, tenzij hiervoor van tevoren toestemming is gegeven. Dit wordt het spamverbod of opt-in principe genoemd. Sinds 1 oktober 2009 is ook het versturen van spam naar bedrijven verboden. Er geldt daarom een algeheel spamverbod in Nederland.
Uitzonderingen spamverbod:
Uw adres mag wel gebruikt worden voor reclame als u van tevoren uw e-mailadres of telefoonnummer heeft opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verkoop van een product of dienst. De reclame moet dan wel over hetzelfde soort product of dienst gaan. Ook moet u vooraf duidelijk geÔnformeerd zijn over het gebruik van uw gegevens. U moet altijd de mogelijkheid hebben dit gebruik alsnog stop te zetten. Dit wordt opt-out genoemd
Spam uit het buitenland:
Het spamverbod geldt alleen voor Europese lidstaten. Het grootste deel van alle spam komt echter van buiten Europa, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten of AziŽ. Het kan dus zijn dat u wel spam ontvangt. Voorlopig kan er alleen worden opgetreden tegen verzenders van spam die afkomstig zijn uit de Europese Unie (EU).
Code Verspreiding Reclame:
Via de Code Verspreiding Reclame willen Nederlandse bedrijven en instellingen laten weten dat zij afwijzend tegenover spam staan. De Code gaat verder dan het spamverbod. Er zijn bijvoorbeeld ook bepalingen in opgenomen over de omvang van een e-mail en bestanden die worden meegestuurd.
Klacht indienen:
Klachten over spam kunt u indienen bij uw telefoonaanbieder of internetaanbieder. Als uw aanbieder uw klacht niet naar tevredenheid beantwoordt, kunt u terecht bij de geschillencommissie Telecommunicatie. Een voorwaarde is wel dat uw aanbieder aangesloten is bij de geschillencommissie. Uw klacht over spam kunt u ook indienen via de website spamklacht.nl van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).